Trường THCS 19/8

  • Điện thoại:
  • Email:
  • Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk.